Agenda

 • Woensdag 14 juni 2030

  Inspiratie en Informatiebijeenkomst Sociale Veiligheid

  Ongewenst gedrag, het is iets wat je graag wilt voorkomen binnen je organisatie.  Hoe doe je dat? Wat is er binnen je vereniging voor nodig? En hoe organiseer je het? Ongewenst gedrag komt overal voor dus ook in het vrijwilligerswerk in de brede zin van het woord. Wat is ongewenst gedrag en wat kan je ermee? In deze workshop krijg je handvatten om hier mee aan de slag te gaan. Deze avond is met name bedoeld voor bestuursleden van Kunst & Cultuur verenigingen/stichtingen en Gemeenschapsvoorzieningen  die werken met vrijwilligers.

  De avond wordt verzorgd door een expert VOG/Sociale Veiligheid vanuit het Platform Vrijwillige Inzet/NOV.

  Onder de noemer Sociale veiligheid wordt alles bedoeld dat te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag (pesten, discriminatie, (seksueel) geweld en agressie). Op deze bijeenkomst is er aandacht voor onder andere: hoe je daar als bestuurder het beste mee om kunt gaan. Zowel in het voorkomen ervan, als het reageren erop als het zich heeft voorgedaan.
  Grensoverschrijdend gedrag is iets waarvan je hoopt dat het zich niet voordoet in jouw organisatie maar waarbij het verstandig is om er op voorbereid te zijn wat op er van je verwacht wordt als bestuurslid als het zich wel voordoet.

  Op deze avond zal er een verkenning zijn over tal van aspecten die vallen onder het thema sociale veiligheid. Bijvoorbeeld het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), het krijgen van een vertrouwenscontactpersoon, hoe ga je om met signalen van ongewenst gedrag binnen je organisatie en wat doe je in de communicatie. Maar ook hoe kun je op eenvoudige wijze sociale veiligheid binnen je organisatie regelen.  De dingen rondom sociale veiligheid binnen je organisatie daadwerkelijk regelen, kan een vervolg zijn op deze informatieavond.

  Woensdag 14 juni 2030 19.30-21.30 uur, locatie wordt nog bekend gemaakt

  Aanmelden

Skip to content